©2019 by פרמון שמאות מקרקעין

מהו היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה המשולם לועדה המקומית, החל על נכס מקרקעין אשר שיוויו עלה עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

בעת מימוש בנכס, אם במכר, מתן היתר בניה או אישור הקלה, הועדה המקומית תקבע, בעזרת שמאי, את סכום ההיטל הנדרש.

אירועים הגורמים לעליית שווי הנכס (ותשלום היטל השבחה) כוללים:

  1. אישור תב"ע (תכנית בנין עיר) משביחה - לדוגמה תכנית המתירה הוספת שטחים על הגג או תוספת זכויות בניה.

  2. אישור הקלה - לדוגמה חריגה מקווי בנין

  3. אישור שימוש חורג - לדוגמה שימוש בנכס המוגדר כמחסן לטובת מגורים.

ישנם מקרים מסוימים בהם קיים פטור מהיטל השבחה, כגון בשכונה שהוכרזה כשכונת שיקום, הרחבה לדירה עד שטח של 140 מ"ר ועוד 

מה ניתן לעשות כדי להפחית את התשלום?

אפשר לערער על שומת הועדה.

כשמקבלים את השומה, כדאי לבחון אם שווה לערער על גובה החיוב. לעיתים השומה נעשית מבלי להתייחס למאפיינים של הנכס דוגמת אופי הבנוי או רמת הגימור, מיקומו ועוד. כך אפשר לערער על השומה ולהביא להפחתות ניכרות, באמצעות פניה למועצת השמאים ובקשה למינוי שמאי מכריע.

בכדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר ולהפחתה המרבית, יש צורך בניסיון וידע רב, עבודת מחקר מעמיקה ונתונים רבים.

 

משרדנו מתמחה בייצוג נישומים מול שמאי מכריע. אנו מלווים את הלקוח בהגשת הערעור, עריכת שומה אחרת וייצוג בדיון במשרדי השמאי המכריע.

לקבלת מידע נוסף ולפגישת ייעוץ בנושא הפחתת היטל השבחה צרו עמנו קשר טלפוני או דרך האתר.